Extra info

Keurmerken

Garantie Onderhoud NL
De gekwalificeerde Garantie Onderhoud NL-specialisten werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat!

Een Garantie Onderhoud NL bedrijf…

  • beschikt over alle vereiste vak- en bedrijfstechnische diploma’s
  • komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
  • werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting Garantie Onderhoud NL-Erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
  • hanteert uniforme garantieregelingen
  • wordt elke 3 jaar geïnspecteerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
  • is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
  • weet de kosten voordelig te houden met een meerjarenonderhoudsplan
  • vraagt om uw tevredenheid!

De gekwalificeerde Garantie Onderhoud NL-erkende onderhoudsspecialisten werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant onder controle gehouden!

Of u bij het inschakelen van een Garantie Onderhoud NL-erkend bedrijf duurder uit bent?
Nee, waarschijnlijk bent u per saldo zelfs voordeliger uit, omdat het Garantie Onderhoud NL-erkende bedrijf staat voor een duurzamer resultaat. Met andere woorden: kiezen voor de Garantie Onderhoud NL-erkende onderhoudsspecialist is een renderende investering. Hij is uw vertrouwen meer dan waard.

OnderhoudNL
Koninklijke OnderhoudNL (voorfeen FOSAG) is dé vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Wat heeft OnderhoudNL met Vakmanschap
Een goed ondernemersklimaat en goed ondernemerschap zijn in onze branche slechts de helft van het verhaal. De andere helft is goed vakmanschap. Daarom besteedt OnderhoudNL veel aandacht aan de instroom van jongeren en het behoud van een brede vakopleiding. Via Schilder^sCOOL steunt OnderhoudNL het werkend leren via de Praktijk Leer Werkplaatsen, verspreid in Nederland.

Bestuursleden van OnderhoudNL zijn nauw betrokken bij de instandhouding van de drie schildersvak mts’en in Utrecht (Nimeto), Boxtel (St Lucas) en Zwolle (Cibap) en de hbo-opleidingen in Enschede/Deventer en Eindhoven. De opleidingsmogelijkheden in de branche zijn dus heel breed. Punt van bijzondere aandacht is het bevorderen van het schildersvakonderwijs in het vmbo (lager beroepsonderwijs nieuwe stijl).

VVE Belang
VvE Belang, Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren en Stichting AF-Erkenningsregeling, belangenorganisatie voor de erkende schilders- en onderhoudsbedrijven zijn een samenwerking aangegaan. Dit is een gevolg van de nieuwe Appartementenwet van mei 2005, waardoor VvE’en met ingang van 1 mei 2008 verplicht zijn een reservefonds te hebben gevormd voor (groot) onderhoud. AF-bedrijven die op deze wijze voor VvE’en werken, moeten voldoen aan speciale eisen en zijn herkenbaar aan dit speciale logo.

BTW- voordeel

Per 1 januari 2019 is de lage BTW-regeling voor schilderwerk 9 % indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar.

Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen ook onder het begrip ‘woning’. Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

Voor de particuliere opdrachtgevers en voor de meeste woningbouwcorporaties (die geen BTW verrekenen) betekent dit dat de rekening voor de diensten en materiaal meer dan 10% lager uitvalt.

Waarom?
De regeling is opgezet om arbeidsintensieve diensten voordeliger te maken. Zo wil de overheid zwartwerk tegengaan en arbeidsplaatsen creëren. De regeling is sinds begin 2009 een definitief besluit geworden”

In de media